Close

EXPERT
FORENSIC
SCIENCE

Příprava konference ExFoS 2022

Vážení příznivci soudního inženýrství. Po vynucené odmlce jsme se pustili do organizace dalšího ročníku konference ExFoS, tedy ročníku 2022. Konference proběhne v obvyklém termínu, tedy poslední lednový týden ve čtvrtek a pátek (27. a 28. ledna 2022), zato však v netradičních prostorách čtyřhvězdičkového hotelu Galant v Mikulově (mikulov.galant.cz). Informace budou […]

Zobrazit celou aktualitu

Ročník 2021

Vážení příznivci naší každoroční konference. Z důvodů dalších a dalších opatření vlády jsme nucení konferenci v původním lednovém termínu zrušit. Pokud to situace dovolí, bude uspořádána v červnu, v opačném případě pak budeme organizovat až ročník 2022. S ohledem na účinnost nového zákona č. 254/2019 Sb. a nové vyhlášky, vydané […]

Zobrazit celou aktualitu

Sborník konference

Sborník konference, který obdrží v digitální podobě účastníci konference, obsahuje cca 60 příspěvků v celkovém rozsahu 643 stran. Zde na webu bude zveřejněn až později v průběhu roku.

Zobrazit celou aktualitu

Program konference

Konečně byl dokončen harmonogram přednášek v jednotlivých sekcích. Myslím, že se podařilo dát dohromady bohatý a pestrý program. Ke stažení je v sekci informace a materiály, popř. zde (odkazy fungují až po zobrazení celé aktuality): Sekce Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení Sekce Stavebnictví a oceňování nemovitostí Sekce […]

Zobrazit celou aktualitu

Záštita nad konferencí

Záštitu nad letošním ročníkem konference převzal, jako již tradičně: rektor Vysokého učení technického v Brně prof. RNDr. Petr Štěpánek, CSc. dr. h. c. a tentokrát také: Ministr spravedlnosti České republiky JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Zobrazit celou aktualitu