/

Close

EXPERT
FORENSIC
SCIENCE

Sborník konference

Sborník konference, který obdrží v digitální podobě účastníci konference, obsahuje cca 60 příspěvků v celkovém rozsahu 643 stran. Zde na webu bude zveřejněn až později v průběhu roku.

Zobrazit celou aktualitu

Program konference

Konečně byl dokončen harmonogram přednášek v jednotlivých sekcích. Myslím, že se podařilo dát dohromady bohatý a pestrý program. Ke stažení je v sekci informace a materiály, popř. zde (odkazy fungují až po zobrazení celé aktuality): Sekce Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení Sekce Stavebnictví a oceňování nemovitostí Sekce […]

Zobrazit celou aktualitu

Záštita nad konferencí

Záštitu nad letošním ročníkem konference převzal, jako již tradičně: rektor Vysokého učení technického v Brně prof. RNDr. Petr Štěpánek, CSc. dr. h. c. a tentokrát také: Ministr spravedlnosti České republiky JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Zobrazit celou aktualitu

Archiv konference

V minulém týdnu byl zprovozněn archiv konference, kde naleznete všechny příspěvky, které byly kdy v rámci konference publikovány od roku 2006 (do té doby nebyl sborník vydáván, příspěvky byly pouze prezentovány).

Zobrazit celou aktualitu

Místo konání společenského večera

Tradiční společenské setkání účastníků ve večerních hodinách prvního dne konference se v ročníku 2019 bude nově konat v prostorách restaurace hotelu Prometheus (viz odkaz), který je v docházkové vzdálenosti z místa konání konference (cca 500 m) a kde je rovněž možné se ubytovat.

Zobrazit celou aktualitu