Pro bližší informace o konferenci ExFoS 2022 vč. přihlášení přejděte na: