/

Close

EXPERT
FORENSIC
SCIENCE

KONFERENCE EXFOS

Konference ExFoS (Expert Forensic Science) je mezinárodní vědeckou konferencí zaměřenou na znaleckou, expertní činnost, inženýrství rizik a bezpečnost v technických a ekonomických oblastech. Již od roku 1992 je pořádána Ústavem soudního inženýrství VUT, později ve spolupráci s Asociací znalců a odhadců České republiky (AZO) a Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod – Národní skupinou ČR (EVU).

Konference zahrnuje společnou část, která obsahuje přednášky týkající se výkonu znalecké činnosti a všeho s ní souvisejícího – garantem společné části je doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. – a dále jsou přednášky děleny do 3 sekcí:

Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení

Sekce pro znalce v oborech doprava, strojírenství a ekonomika. Obsahuje přednášky o nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu v oblasti analýzy dopravních nehod, ale také z oblasti oceňování vozidel a strojních zařízení. Garantem je Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Stavebnictví a oceňování nemovitostí

Přednášky týkající se oceňování nemovitostí, vad a poruch staveb apod.

Garantem je Ing. Pavel Klika, Ph.D.

Inženýrství rizik

Příspěvky směřují zejména do oblasti bezpečnosti a rizik technických a ekonomických systémů. Garantem je prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

???

Zaslání celého příspěvku

připraveného podle dané šablony

???

Přihlášení k účasti (při registraci po termínu je cena vyšší)

???

Konání konference

Ústav soudního inženýrství VUT

Purkyňova 464/118, Brno

FOTOGALERIE