Close

EXPERT FORENSIC SCIENCE
25. a 26. 1. 2024

KONFERENCE EXFOS

Konference ExFoS (Expert Forensic Science) je mezinárodní vědeckou konferencí zaměřenou na znaleckou, expertní činnost, inženýrství rizik a bezpečnost v technických a ekonomických oblastech. Již od roku 1992 je pořádána Ústavem soudního inženýrství VUT, později ve spolupráci s Asociací znalců a odhadců České republiky (AZO) a Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod – Národní skupinou ČR (EVU).

Konference zahrnuje společnou část, která obsahuje přednášky týkající se výkonu znalecké činnosti a všeho s ní souvisejícího a dále jsou přednášky děleny do odborných sekcí:

Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení

Sekce pro znalce v oborech doprava, strojírenství a ekonomika. Obsahuje přednášky o nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu v oblasti analýzy dopravních nehod, ale také z oblasti oceňování vozidel a strojních zařízení. Garantem je Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Stavebnictví a oceňování nemovitostí

Přednášky týkající se oceňování nemovitostí, vad a poruch staveb apod.

Garantem je Ing. Pavel Klika, Ph.D.

Inženýrství rizik

Příspěvky směřují zejména do oblasti bezpečnosti a rizik technických a ekonomických systémů. Garantem je Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

10. 1. 2024

Zaslání celého příspěvku
připraveného podle dané šablony

20.1.2024

Přihlášení k účasti
(poté budou přihlášky uzavřeny)

25. a 26. 1. 2024

Konání konference

Hotel Galant**** Mikulov

 Mlýnská 739, 692 01 Mikulov

Hotel Galant - web

FOTOGALERIE