/

Close

EXPERT
FORENSIC
SCIENCE

Informace a materiály

Konference ExFoS 2020

Tento ročník konference je věnován 50. výročí založení Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

a je konán pod záštitou

Ministryně Spravedlnosti ČR Mgr. Marie Benešové (zde)

a

rektora Vysokého učení technického v Brně, prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. dr. h. c.

Termín konání: 23. a 24. ledna 2020

Místo konání: budova Ústavu soudního inženýrství VUT, Purkyňova 464/118, Brno.

Program:

  • Sekce Analýza silničních nehod, oceňování movitého majetku, strojů a zařízení: ZDE
  • Sekce Stavebnictví a oceňování nemovitostí: ZDE
  • Sekce Inženýrství rizik: ZDE

Vložné:

  • První přednášející každého příspěvku – 500 Kč (netýká se vyžádaných přednášek)
  • Účastník při přihlášení do 15. 1. 2020:
    • člen AZO, EVU – 2.500,- Kč
    • ostatní – 3.000,- Kč
  • Účastník při přihlášení po 15. 1. 2020 – všichni – 3.500,- Kč

Cena vždy zahrnuje účast na konferenci, materiály konference (sborník na USB Flash), 2× oběd, 1× účast na společenském večeru, občerstvení v průběhu konference.

Trasa z místa konání konference do hotelu Prometheus na společenský večer:

Šablona příspěvku ZDE

Příspěvek pak můžete uploadovat na: http://exfos.cz/nahrani-prispevku/