/

Close

EXPERT
FORENSIC
SCIENCE

Informace a materiály

Termín konání: 23. a 24. ledna 2020

Místo konání: budova Ústavu soudního inženýrství VUT, Purkyňova 464/118, Brno.

Předběžný program:

Čtvrtek 23. 1. 2020

zahájení cca 13:00 (předcházejí valná hromada AZO, členská schůze EVU a oběd)

společná sekce – obecné otázky znalecké činnosti

případné jednání v sekcích

cca od 19:00 společenský večer v hotelu Prometheus (viz níže)

Pátek 24. 1. 2020

dopolední bloky jednání v sekcích

oběd

odpolední bloky jednání v sekcích

Vložné:

  • První přednášející každého příspěvku – 500 kč
  • Účastník při přihlášení do 10. 1. 2020:
    • člen AZO, EVU – 2.500,- Kč
    • ostatní – 3.000,- Kč
  • Účastník při přihlášení po 10. 1. 2020 – všichni – 3.500,- Kč

Cena vždy zahrnuje účast na konferenci, materiály konference (sborník na USB Flash), 2× oběd, 1× účast na společenském večeru, občerstvení v průběhu konference.

Trasa z místa konání konference do hotelu Prometheus na společenský večer:

Šablona příspěvku ZDE

Příspěvek pak můžete uploadovat na: http://exfos.cz/nahrani-prispevku/