Close

EXPERT
FORENSIC
SCIENCE

11. 1. 2019

Záštita nad konferencí

Záštitu nad letošním ročníkem konference převzal, jako již tradičně:

rektor Vysokého učení technického v Brně prof. RNDr. Petr Štěpánek, CSc. dr. h. c.

a tentokrát také:

Ministr spravedlnosti České republiky JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Napsat komentář