Close

EXPERT
FORENSIC
SCIENCE

Organizace konference

Organizačně jednotlivé sekce a jejich části zajišťují:

Metodika znalecké činnosti, oceňování movitého majetku – doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Analýza silničních nehod, strojírenství – Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Stavebnictví, oceňování nemovitostí – Ing. Pavel Klika, Ph.D.

Kontakt: OV@exfos.cz

 

Organizací konference byla pověřena společnost:

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00  Brno, www.symma.cz

Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz

Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz